register ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. rejestr, lista, spis, wykaz, licznik {techn.}, zasłona, register, rejestrator, informator, album, informujący
v. notować, wpisać na listę, zapisać, rejestrować, zarejestrować, intabulować, meldować, zameldować, pokazać, wstrzelać, przesyłka: nadać przesyłkę poleconą, zapisywać, wstrzeliwać

register ở Tiếng Ba Lan

n. register

Ví dụ câu

What do I have to do now that I'm registered?
Co muszę teraz zrobić teraz, gdy jestem zarejestrowany?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I can't figure out how to register a new domain name.
Nie mam pojęcia, jak zarejestrować nową domenę.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'd like to send this package by registered mail.
Chciałbym nadać ten list poleconym.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Are you registered?
Jesteś zapisany?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom was caught stealing money from the cash register.
Tom został przyłapany na kradzieży pieniędzy z kasy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
New guests must register in the hotel book.
Nowi goście muszą się wpisać do księgi hotelowej.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Fishing fleets registered in the outermost regions (vote)
Floty rybackie zarejestrowane w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (głosowanie)
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Firstly, corporate registration, so that a company or organisation with more than one site can actually register once in one country, which is very important.
Po pierwsze mamy rejestrację przedsiębiorstw umożliwiającą firmom lub organizacjom zlokalizowanym w więcej niż jednym miejscu jednokrotną rejestrację w jednym kraju, co jest bardzo ważne.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This Parliament had to register three times - in Luxembourg, France and Belgium - in order to get EMAS.
Aby móc uczestniczyć w systemie EMAS Parlament Europejski musiał się zarejestrować trzykrotnie - w Luksemburgu, Francji i Belgii.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Yet EMAS-registered companies were not performing better, and the system of environmental excellence was weaker as compared with the ISO 14001.
A jednak firmy zarejestrowane w EMAS nie osiągały lepszych wyników a system doskonałości środowiskowej był słabszy w porównaniu z ISO 14001.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com