slap ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. klaps, mlask, plask, plaśnięcie, klask, trzepnięcie
v. uderzać się, klapać, poklepać, trzepać, plasnąć, policzkować, pacnąć, spoliczkować, klapnąć, plaskać

Ví dụ câu

She slapped him in the face.
Spoliczkowała go.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She slapped his face.
Uderzyła go w twarz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I slapped his face.
Uderzyłam go w twarz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Instead of slapping him in the face, she spit in it, and walked contemptuously away.
Zamiast go spoliczkować, napluła mu w twarz i odeszła z pogardą.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She gave him a slap in the face.
Wymierzyła mu policzek.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In the heat of the moment, Tom slapped Mary.
W porywie chwili Tom spoliczkował Mary.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom kissed Mary and she slapped him.
Tom pocałował Mary, a ona go uderzyła.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I felt like slapping her in the face.
Miałem ochotę uderzyć ją w twarz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
(HU) After the January gas crisis, the common European energy policy has in recent days once again received a slap in the face.
(HU) Po styczniowym kryzysie gazowym, wspólnej europejskiej polityce energetycznej wymierzono ostatnio jeszcze jeden policzek.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Jeśli Europa spróbuje zakazać lub ograniczyć tradycje innych demokratycznych krajów, dobra wola może wkrótce odbić się rykoszetem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

blow: hit, smack, spank, patdictionary extension
© dictionarist.com