somebody ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. człowiek ważny
pron. ktoś

Ví dụ câu

For example, giving or receiving a business card from somebody needs to be done using both hands.
Na przykład wręczanie lub przyjmowanie od kogoś wizytówki musi odbywać się z użyciem obu rąk.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
“I don’t believe it was open,” said Lester, standing back. “Somebody is playing a trick on us.”
„Nie wierzę, że były otwarte,” powiedział Lester, cofając się. „Ktoś sobie z nami pogrywa.”
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
“It is always somebody else that sees them,” said Barnes.
„Zawsze ktoś inny je widzi,” powiedział Barnes
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I really need to hit somebody.
Muszę komuś przywalić.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
For the world, you are somebody, but for somebody you are the world.
Dla świata jesteś kimś, ale dla kogoś jesteś światem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Somebody knows that.
Ktoś to wie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Somebody has to be held accountable for his death.
Ktoś musi ponieść odpowiedzialność za jego śmierć.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Does somebody feel unwell?
Czy ktoś czuje się niedobrze?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Admittedly, this is an unrewarding task, but somebody has got to deal with it.
Wprawdzie jest to niewdzięczne zadanie ale ktoś musi się go podjąć.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Somebody wants to talk to you.
Ktoś chce z tobą porozmawiać.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

in solitude© dictionarist.com