somebody else ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. inny

Ví dụ câu

“It is always somebody else that sees them,” said Barnes.
„Zawsze ktoś inny je widzi,” powiedział Barnes
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom sold it to somebody else.
Tom sprzedał to komuś innemu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Let somebody else do it.
Dajmy to zrobić komuś innemu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I want somebody else.
Chciałbym kogoś innego.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We must leave behind the urge to move only if somebody else does.
Musimy zrezygnować z zarzekania się, że uczynimy krok jedynie wtedy, kiedy zrobi go ktoś inny.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Hundreds of thousands of our own people are dying because of government neglect and EU cold taxes, yet you insist on throwing other people's money at a disaster in somebody else's back yard.
Setki tysięcy naszych obywateli umiera z powodu lekceważenia ze strony rządów i unijnych podatków od zimna, a państwo nalegają jeszcze, żeby wyrzucać pieniądze naszych obywateli na katastrofę w cudzej zagrodzie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Human rights are universal and indivisible, and to stand back and do nothing when somebody else's basic human rights are attacked is to be complicit in that action.
Prawa człowieka są uniwersalne i niepodzielne, a stanie z boku z założonymi rękami, kiedy narusza się czyjeś prawa człowieka, to współudział w tym działaniu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Let us leave aside for a moment the question of whether we should again be dragged into somebody else's problem; let us focus instead on the main logical flaw here.
Pozostawmy na moment na boku kwestię, czy należy ponownie nas wciągać w rozwiązywanie problemów innych krajów, skupmy się natomiast na popełnianym tu błędzie logicznym.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is always somebody else's fault.
Winny jest zawsze ktoś inny.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Somebody else said it is horrendous that a country can be armed to the teeth and that its people can be suffering hunger, violence, intimidation and torture.
Ktoś inny stwierdzi, że potwornym jest, iż kraj może być uzbrojony po zęby, a jego ludność cierpi z powodu głodu, przemocy, zastraszenia i tortur.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com