soul ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. dusza, duch, istota, uosobienie

Ví dụ câu

A room without books is like a body without a soul.
Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Do you think animals have a soul?
Myślisz, że zwierzęta mają duszę?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
To the query, "What is a friend?" his reply was "A single soul dwelling in two bodies."
Na pytanie "Czym jest przyjaźń?" odpowiedział "To jedna dusza podzielona na dwa ciała."
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
After death my soul turns into nothing.
Po mojej śmierci moja dusza odchodzi w niebyt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I won't sell my soul.
Nie sprzedam swojej duszy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
My fatherland is there, where my soul is.
Moja ojczyzna jest tam, gdzie moja dusza.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
All my heart, all my soul belong to you.
Całe moje serce, cała moja dusza należy do ciebie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is clear that Lukashenko does want good relations with us, but this is not out of the goodness of his soul: it is because he has very serious economic problems and wants to stay in power.
Jest rzeczą oczywistą, że Łukaszenka pragnie dobrych relacji z nami, ale nie robi tego z dobroci serca: powodem są poważne problemy gospodarcze i chęć utrzymania się przy władzy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They are even less aware that this Parliament has a heart and a soul.
W jeszcze mniejszym stopniu są oni świadomi tego, że ten Parlament ma serce i duszę.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If rights are our soul, the soul of Europe, I will venture to remind you that you place a great emphasis, as you rightly said in your speech, on the backbone of Europe being a common energy policy.
Skoro prawa są naszą duszą, duszą Europy, pozwolę sobie przypomnieć panu, że przykłada pan ogromną wagę, jak słusznie powiedział pan w swoim przemówieniu, do rdzenia Europy, jakim jest wspólna polityka energetyczna.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

the immaterial part of a person; the actuating cause of an individual life: psyche, ghost, spirit
a penetrating examination of your own beliefs and motives: introspection, self-analysis, self-contemplation, self-examination
exciting strong but not unpleasant emotions: moving, stirring
destructive to the spirit or soul: destructivedictionary extension
© dictionarist.com