spirits ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. duch, dusza, spirytus, umysł, nastrój, alkohol, energia, werwa, rozmach, ikra, animusz, bitność, roztwór

Ví dụ câu

She seems to be possessed by an evil spirit.
On wygląda na opętanego przez złego ducha.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I believe in the power of the spirit and will never leave you.
Wierzę, że siła ducha nigdy cię nie opuści.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I don't drink beer, only spirits.
Nie piję piwa, tylko alkohole.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The spirit of truth and the spirit of freedom — these are the pillars of society.
Duch prawdy i duch wiary - są to filary społeczeństwa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He lost his spirit.
Stracił zapał.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The players were in high spirits after the game.
Zawodnicy po grze byli w doskonałych nastrojach.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I hope that the next newly elected Parliament will create a new regulation on the authorisation of GMOs, based on the spirit of subsidiarity and transparency.
Mam nadzieję, że nowo wybrany Parlament przygotuje nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczania GMO w oparciu o zasadę pomocniczości i przejrzystości.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
For me, I hope that you will vote in the spirit in which I have put before you what I am trying to do.
Osobiście mam nadzieję, że zagłosują państwo w takim duchu, w jakim ja przedstawiłam państwu moje zamierzenia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The same spirit should inspire us as we prepare for the Employment Summit.
Taki sam duch powinien przyświecać nam podczas przygotowań do szczytu ds. zatrudnienia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In this spirit, I welcome the constructive proposals put forward in the de Larosièr report, as regards financial institutions.
W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję konstruktywne wnioski zaproponowane w sprawozdaniu pana de Larosièra, dotyczące instytucji finansowych.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

an alcoholic beverage that is distilled rather than fermented: vodka, liquor, alcoholic drink, booze, ardent spirits, schnaps, arrack, lacing, ouzo, inebriant, aqua vitae, gin, strong drink, whisky, tequila, hard drink, intoxicant, rum, firewater, alcoholic beverage, brandy, hard liquor, akvavit, arak, bitters, aquavit, alcohol, schnapps, John Barleycorn, whiskey, mescal


© dictionarist.com