traffic ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

Ví dụ câu

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. transit: transportation, travel, movement, influx, passage
2. trade: commerce, business, transactions, exchangedictionary extension
© dictionarist.com