wow ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. szlagier, wielki sukces {sl.}

Ví dụ câu

He loves her hair, her smile, her eyes? Wow, he is fucking good at telling lies!
Kocha jej włosy, jej uśmiech, jej oczy? Łał, jest kurewsko dobry w opowiadaniu kłamstw.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Wow!
O, dziamdzia zaprzała jej szadź!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Wow, this is really a big endeavour, not just in Europe but throughout space!
To jest dopiero wielkie przedsięwzięcie, nie tylko w całej Europie, ale także w całej przestrzeni!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

achievement: success, smash, knockout, click, hit


dictionary extension
© dictionarist.com