write down ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
v. nakreślić, zanotować, nakreślać

Ví dụ câu

She always writes down every word her teacher says.
Ona zawsze zapisuje każde słowo swego nauczyciela.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Have you written down the phone number?
Zapisałeś numer telefonu?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He wrote down the telephone number.
Zapisał numer telefonu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Please write down what he says.
Zapisz proszę to co mówi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Please write down the correct form of the verb.
Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Please write down questions.
Proszę napisać pytania.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I will write down your name and address.
Zapiszę twoje nazwisko i adres.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I wrote down every phrase in his speech that he stressed.
Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I wrote down his phone number.
Zapisałem jego numer telefonu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com