wrong ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
n. zło, krzywda, pokrzywdzenie, upośledzenie, opak, gwałt
v. krzywdzić, pokrzywdzić, upośledzać, skrzywdzić, upośledzić
a. pomylony, zepsuty, zły, grzeszny, niedobry, błędny, mylny, niewłaściwy, nieodpowiedni, niesłuszny
adv. fałszywie, źle, mylnie, niefortunnie, niedobrze, błędnie

Ví dụ câu

She had done nothing wrong.
Nie zrobiła nic złego.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We didn’t want anything going wrong!
Nie chciałyśmy, aby cokolwiek poszło nie tak!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We wanted to have everything very well planned and that nothing would go wrong!
Chcieliśmy mieć wszystko bardzo dobrze zaplanowane i żeby nic nie mogło się nie udać!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
“I heard Mrs. Bird tell Mrs. Dennison: ‘Come quick Amelia, something is wrong in Miss Arms’ room.’ I thought that she said that rather strangely.
„Usłyszałam panią Bird mówiącą do pani Dennison: 'Amelia, chodź szybko, coś nie tak w pokoju panny Arms.' Pomyślałam, że powiedziała to raczej dziwnie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
“I thought you were going to say that,” said Mrs. Meserve. “So you are not surprised when I don’t talk of this easily, knowing that there is something wrong with the old Sargent house.”
„Myślałam, że to powiesz,” powiedziała pani Meserve. „Więc nie jesteś zdziwiona, kiedy nie mówię o tym z łatwością, wiedząc, że jest coś nie tak z domem starego Sargenta.”
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
“There is no point” said Meagle seriously. “There’s something wrong.”
„Nie ma sensu” powiedział poważnie Meagle. „Coś jest nie tak.”
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
“Oh my dears,” she said, “I only fell asleep, I didn’t do anything wrong…”
„Och, moi drodzy,” powiedziała, „ja tylko zasnęłam, nie zrobiłam nic złego...”
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is you who is in the wrong.
To ty się mylisz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I need to find out exactly what went wrong.
Muszę się dowiedzieć, co dokładnie poszło źle.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She admitted that she was wrong.
Przyznała, że nie miała racji.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com