youthful ở Tiếng Ba Lan

cách phát âm
a. młody, młodociany, młodzieńczy

Ví dụ câu

We must address the international, political and economic injustices which certain demagogues are using to tap into a youthful hunger for justice.
Musimy zareagować na nierówności międzynarodowe, polityczne i gospodarcze wykorzystywane przez niektóre demagogie jako "zawór głodu sprawiedliwości” młodych ludzi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

suggestive of youth; vigorous and fresh: vernal, immature, young© dictionarist.com