abstracting ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. storend,leidt de aandacht af

Ví dụ câu

To him, hunger was an abstract concept; he always had enough to eat.
Honger was voor hem een abstract begrip; hij had altijd genoeg te eten.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
De Europese bevolking is een abstract begrip zonder juridische betekenis.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Although this issue comes up time and again, it is very abstract.
Het betreft hier derhalve een weliswaar alomtegenwoordig maar tegelijkertijd uitermate abstract probleem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Human rights do not exist in isolation, neither should they be considered in abstract.
De mensenrechten staan niet op zichzelf en behoren ook niet als iets abstracts gezien worden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Perhaps that distinction is valid from an abstract point of view, but in practice I do not think it holds water.
Het onderscheid dat hier wordt gemaakt is misschien wel theoretisch juist, maar in praktijk zal het niet houdbaar blijken.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Some people believe that, when we talk about this directive, it concerns an abstract, econometric matter.
Er wordt wel eens gedacht dat het hier, als we het over deze richtlijn hebben, een abstract econometrisch punt betreft.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is easy for us in this House to talk about human rights in quite abstract terms.
Nu is het geen kunst om in dit Parlement heel abstract te spreken over mensenrechten.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Public support is important, and nobody gets excited about an abstract idea such as biodiversity.
Publieke steun is van belang en van een abstract begrip als biodiversiteit wordt niemand warm.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This abstract technical bias leads to erroneous federalist solutions which have a negative effect on democracy.
De keuze voor deze vage, technische benadering leidt tot federalistische, verkeerde oplossingen die negatief zijn voor de democratie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is not a question of fate or of an abstract situation.
Er is hier geen sprake van een onvermijdelijke of een abstracte situatie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com