adamant ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. vastbesloten; onvermurwbaar

Ví dụ câu

Bill was adamant that she should obey him.
Willy is daar onverbiddelijk in: zij zou hem moeten gehoorzamen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
What happens if the Council is adamant and rejects the Commission's proposals?
Wat gebeurt er als de Raad onvermurwbaar is en de voorstellen van de Commissie afkeurt?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Parliament and the Commission are right to be adamant that the Union must improve its telecommunications network.
Het Parlement en de Commissie hebben gelijk dat ze blijven vasthouden aan een verbetering van het telecommunicatienetwerk van de Unie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The Commission is adamant on resolving the extensions through this draft Regulation.
De Commissie kiest met dit voorstel voor verlenging, en wil daarbij de communautaire cofinanciering verlagen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We remain adamant that the Treaty should be unanimous and should be changed unanimously.
We blijven erbij dat het verdrag unaniem moet zijn, en unaniem veranderd moet worden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They were very clear and very adamant on that.
De AU liet hierover geen enkel misverstand bestaan.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
On this point we have to remain adamant.
Wat dit betreft moeten wij kordaat optreden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It now remains to be seen whether they will be proud of us for staying adamant about this through to the end.
Nu staat nog te bezien of zij trots zullen kunnen zijn op ons omdat wij tot het einde toe voet bij stuk hebben gehouden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We are adamant in wanting democracy of this kind.
Dit is de democratie die wij absoluut willen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The situation is very clear and I was very adamant.
De situatie is glashelder en ik heb mij onvermurwbaar opgesteld.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

resolute: determined, firm, inflexible, stanch, unyielding, uncompromising, relentless© dictionarist.com