annoying ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. ergeren, irriteren

Ví dụ câu

Even when people annoy you or make you angry, respect them.
Zelfs als mensen je vervelen of je boos maken, respecteer hen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Children hate annoying teachers.
Kinderen hebben een hekel aan irritante leraren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Commentators have variously described the sound of vuvuzelas as "annoying" and "satanic" and compared it with "a stampede of noisy elephants", "a deafening swarm of locusts", "a goat on the way to slaughter", "a giant hive full of very angry bees", and "a duck on speed".
Commentatoren hebben op verschillende wijzen het geluid van de vuvuzela beschreven als "vervelend" en "satanisch" en vergeleken met "een massale vlucht van olifanten", "een oorverdovende zwerm sprinkhanen", "een geit op weg naar haar slachting", "een gigantische bijenkorf vol met boze bijen" en "een eend die gedrogeerd is met speed".
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I was very much annoyed with him.
Ik was erg boos op hem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm annoyed at your selfishness.
Dat egoïsme van je stoort me.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She's annoying and selfish.
Ze is irritant en egoïstisch.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That guy annoys me.
Die kerel ergert mij.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That sound is annoying.
Dat geluid is irritant.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This music's annoying everyone.
Deze muziek irriteert iedereen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom is starting to annoy me.
Tom begint me te irriteren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

inopportune: unpleasant, untimely, touchy, uncomfortable, embarrassing, awkward, inauspicious© dictionarist.com