baker ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
n. dry-nurse, midwife, nurse

baker ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. bakker; eigenaar van bakkerij
zn. Baker (achternaam)

Ví dụ câu

I bought a loaf of bread at the baker's.
Ik heb een brood gekocht bij de bakker.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I was at the baker's.
Ik ben naar de bakker geweest.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I went to the baker's.
Ik ben naar de bakker geweest.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm a baker.
Ik ben een bakker.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The baker is around the corner.
De bakkerij is om de hoek.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The baker is a good man.
De bakker is een goede mens.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The EU is maintaining close contact with James Baker and is looking into how best to support the UN' s initiatives.
De Unie onderhoudt nauw contact met James Baker en onderzoekt hoe de VN-inspanningen het beste gesteund kunnen worden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mr President, Mr Baker has made a number of modifications to the initial peace plan.
Mijnheer de voorzitter, de heer Baker heeft zijn aanvankelijke vredesplan inderdaad enigszins aangepast.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
   No, because we would then have to vote on Amendment 17, which itself relates essentially to the Baker plan.
   – Nee, omdat we dan zouden moeten stemmen over amendement 17, dat zelf in hoofdzaak betrekking heeft op het plan-Baker.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Bus drivers, bakers and many other professions organise their own independent trade unions.
Buschauffeurs, bakkers en veel andere beroepen organiseren hun eigen onafhankelijke vakbonden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!© dictionarist.com