bargaining ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. tot een overeenkomst komen

Ví dụ câu

I bought this car at a bargain.
Ik heb deze auto voor een prikje gekocht.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is a Dutch bargain.
De zaak is beklonken.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It's a bargain!
Het werkt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It's a real bargain.
Het is echt een koopje.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This bad weather is more than I bargained for.
Dit is slechter weer dan waar ik voor had getekend.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
So this means that we are developing a new sector and new employment and doing the environment a huge favour into the bargain.
Dat wil dus zeggen dat wij hier een nieuwe sector ontwikkelen, nieuwe tewerkstelling ontwikkelen en tegelijkertijd het milieu een grote dienst bewijzen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This apparently generous policy, officially intended to help problem regions, is a fool' s bargain for French taxpayers.
Dit beleid mag dan grootmoedig lijken omdat het officieel bedoeld is om probleemregio's te helpen, de Franse belastingbetaler koopt een kat in de zak.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Women will no longer accept their fundamental rights being regarded as a bargaining chip for political issues.
De vrouwen zouden immers onder geen beding aanvaarden dat hun grondrechten als ruilmiddel voor politieke kwesties worden gebruikt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We can do this by driving a hard bargain, yet remaining specific, regarding the planned reforms in Zimbabwe.
Door zeer harde, maar concrete onderhandelingen te voeren over de hervormingen die men zinnens is in Zimbabwe.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This then really is a fool' s bargain.
De consumenten worden momenteel bedrogen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

barter: negotiation, traffic, transaction, business© dictionarist.com