beneath ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bw. beneden, onder

Ví dụ câu

It is beneath him to say such a thing.
Dat is onder zijn niveau om zoiets te zeggen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Our throats are becoming dry, standing beneath the sun like this, without even a tree for shade.
Onze kelen worden droog, terwijl we hier zo in de zon staan, zonder ook maar een boom voor schaduw.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom is sitting beneath the tree.
Tom zit onder een boom.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I would ask you to raise this matter with the College of Quaestors in order to put a stop to this, as this is beneath us all.
Ik verzoek u dat aan de orde te stellen bij het College van Quaestoren om hieraan een einde te maken, want dat is ons allemaal onwaardig.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Otherwise, this fire will continue to smoulder beneath the surface of Algeria.
Als de regering nalaat deze hervormingen door te voeren, zal deze sociale onrust in Algerije blijven voortduren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is difficult to know exactly how many bodies are buried in the rubble beneath your feet.
Er wordt hard gezocht naar mensen die zich onder het puin bevinden, maar men heeft geen idee hoeveel dit er nog zijn.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Most of the 60 million people living beneath the poverty line in the EU are women.
In de EU leven zestig miljoen mensen onder de armoedegrens - de meeste daarvan zijn vrouw.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The signing of the Accession Treaties beneath the Acropolis and seven successful referenda have amply met this goal.
Met het tekenen van de toetredingsverdragen in de schaduw van de Akropolis en met zeven geslaagde referenda hebt u dit doel ruimschoots bereikt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The eastern Pacific fleet targets large, mature yellow-fin tuna that swim beneath schools of dolphins, sometimes 20 000 strong.
De vloot in het oostelijke deel van de Stille Oceaan vist op grote, volwassen geelvintonijnen, die onder scholen dolfijnen zwemmen, soms in groepen van 20 000 exemplaren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The EU's budgetary process is profoundly outmoded and therefore beneath contempt.
De begrotingsprocedure van de EU is volstrekt achterhaald en daarom beneden de maat.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

below: underneath, under, subject to© dictionarist.com