blank ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
adj. blank, white

blank ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. lege ruimte; onbeschreven blad
bn. blanco; zonder uitdrukking
ww. wegvegen

Ví dụ câu

The other simply looked blank and said nothing.
De andere gaf hem gewoon een lege blik en zei niets.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A blank check? You can see such thing only in the movies.
Een blanco cheque? Die bestaan alleen in films!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He left the last page blank.
Hij heeft de laatste bladzijde leeg gelaten.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You should leave the answer blank if you don't know the solution.
Je zou het antwoord leeg moeten laten als je de oplossing niet weet.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We can no longer write out blank cheques.
Wij kunnen geen blanco cheques meer uitschrijven.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Only, we ought not to be blind and, above all, not issue any blank cheques.
We mogen alleen niet blind zijn en vooral geen blanco cheque uitschrijven!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In addition to the vast number of official rejections, an incalculable number of verbal requests have been refused point-blank.
Bij de enorme aantallen schriftelijke afwijzingen moeten nog de ontelbare gevallen opgeteld worden waarin aanvragen mondeling niet-ontvankelijk worden verklaard.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That is not a blank cheque, however.
Dat is echter geen blanco cheque.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
To decide in this way would be like signing a blank cheque to the Commission, which is not in our nature.
Op die manier een beslissing nemen zou erop neerkomen dat we een blanco cheque geven aan de Commissie, wat niet onze gewoonte is.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
There is no question of our seeking or accepting a blank cheque.
Er is geen sprake van dat we uit zijn op een blanco cheque, of dat we die zouden aannemen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. kleurloos: ongekleurd, ongeverfd, wit
2. lelieblank: onbedorven, onbezoedeld, rein, zuiver
3. onder water: overspoeld, overstroomd© dictionarist.com