churlish ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. boers, lomp

Ví dụ câu

It would be churlish of me not to say so.
Het zou bijzonder onbeleefd van mij zijn als ik dat niet zou zeggen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
   Mr President, I am very sorry but I am afraid I have to be a little bit churlish as well.
   - Mijnheer de Voorzitter, het spijt me zeer maar ik vrees dat ook ik wat lomp zal moeten zijn.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I know that sounds churlish, but I am pleased subsidiarity has been mentioned and we call on Member States to act and not the EU.
Dat klinkt wat lomp, maar ik ben blij dat het subsidiariteitsbeginsel wordt genoemd en dat we de lidstaten en niet de EU oproepen om in actie te komen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It would be churlish of us not to recognize that the Commission has made a great deal of progress.
Het zou onbeleefd zijn niet te erkennen dat de Commissie grote vorderingen gemaakt heeft.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

rough: ill-mannered, harsh, coarse, rude, uncouth, uncivil, unrefined


dictionary extension
© dictionarist.com