concern ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
n. business

concern ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. bezorgdheid; interesse; onderneming, fabriek; conglomeraat
ww. zich bezig houden met; bezorgd maken

Ví dụ câu

Don't interfere with matters that do not concern you!
Moei u niet met zaken waar ge niets mee te maken hebt!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
His behavior is my primary concern.
Zijn gedrag is mijn belangrijkste zorg.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am concerned about his health.
Ik maak mij zorgen over uw gezondheid.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am concerned for her safety.
Ik ben bezorgd om haar veiligheid.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I have my own opinions concerning politics and religion.
Ik heb mijn eigen meningen wat politiek en religie betreft.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm concerned about him.
Ik maak me zorgen over hem.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm concerned about my wife's hacking cough.
Ik maak mij zorgen over de droge hoest van mijn vrouw.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It doesn't concern you.
Dat gaat u niets aan.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Please, don't be concerned about it. It's just a formality.
Wees daarover niet bezorgd. Het is alleen maar een formaliteit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She's concerned about your safety.
Ze maakt zich zorgen om uw veiligheid.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

bedrijf: groep, multinationaldictionary extension
© dictionarist.com