convincing ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. overtuigend

Ví dụ câu

Even Tom wasn't convinced.
Tom was niet overtuigd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He became convinced of his own indispensability and centrality to the process.
Hij werd overtuigd van zijn onmisbaarheid en zijn centraliteit in het proces.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He convinced me of his innocence.
Hij heeft mij overtuigd van zijn onschuld.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
How did you convince them?
Hoe heb je ze overtuigd?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm convinced.
Ik ben ovetuigd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm not convinced at all.
Ik ben helemaal niet overtuigd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That's a convincing explanation.
Dat is een overtuigende uitleg.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom almost convinced me.
Tom had mij bijna overtuigd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We couldn't convince him.
We hebben hem niet kunnen overtuigen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Well, you've convinced me.
Goed, je hebt me overhaald.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com