crowd ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. menigte, massa; groep; vriendenkring; hoop, stapel
ww. vullen; volproppen; dringen

Ví dụ câu

“You Romans with your big swords and fast chariots aren’t the only ones who know how to tame a crowd,” she said.
"Jullie Romeinen, met jullie grote zwaarden en snelle wagens, zijn niet de enigen die weten hoe men een menigte temt", zei ze.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The crowds of people who watched Cleopatra's return to the city were cheering madly with excitement.
De menigte, die de terugkeer van Cleopatra in de stad observeerde, juichte gek van opwinding.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The crowd around me began to break up.
De menigte om me heen begon zich te verspreiden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
On these huge trucks were people, that were throwing something towards the crowd on the street.
Op deze reusachtige vrachtwagens waren mensen die iets naar de mensenmassa op straat gooiden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A big crowd gathered at the scene of the fire.
Een grote menigte kwam bijeen op de plaats van de brand.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A crowd collected to watch the fight.
Een menigte verzamelde zich om naar het gevecht te kijken.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A crowd gathered on this street.
Een menigte verzamelde zich in deze straat.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A crowd soon gathered around the fire engine.
Weldra verzamelde zich een groepje rond de brandweerauto.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Everyone crowded around the fantastic dancer.
Men verdrong elkaar rondom de ongelooflijk goede danser.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He can get the crowd dancing.
Hij kan de menigte aan het dansen krijgen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. people: run, masses, rank and file, mob, populace, proletariat, rabble
2. throng: gang, company, concourse, drove, gathering, herd, flock
3. circle: set, clique, coterie
4. assemble: troop, flock together, herd, swarm, throng
5. squeeze: jam, ram, cram, stuff, charge, cramp, forcedictionary extension
© dictionarist.com