distressing ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. pijn of verdriet veroorzakend

Ví dụ câu

Is this not, indeed, what is so distressing to some Socialist Members of the European Parliament?
Is dit trouwens niet precies datgene wat sommige socialisten in het Europees Parlement buiten zinnen brengt?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I nevertheless wish to stress the fact that it is quite distressing to see the lack of real interest in this reform.
We willen er desalniettemin op wijzen dat het onaangenaam is te merken hoe weinig enthousiasme deze hervorming wekt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The situation of certain urban areas is alarming, with the social distress taking the form of unemployment, misery and crime.
In bepaalde stadsgebieden is de toestand alarmerend, en de sociale nood uit zich in de vorm van werkloosheid, armoede en criminaliteit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
Deze navrante dubbelzinnigheid van het Kremlin hoeft eigenlijk niet te verbazen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The plight of Kosovar Albanians who have been missing since the end of the war is particularly distressing.
De situatie van de Kosovo-Albanezen die sinds het einde van de oorlog als vermist te boek staan, is bijzonder zorgelijk.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Of course, our institution as such is not responsible for this evil. All the same, the coincidence is distressing.
Zeker, onze instelling is daar net zo min verantwoordelijk voor als voor deze plaag, maar het toeval is niettemin triest.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is therefore all the more distressing to study all the reports about atrocities which arrive on an almost daily basis.
Daarom is het extra pijnlijk om alle verslagen over schendingen door te nemen, die we bijna dagelijks onder ogen krijgen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Frankly, that distresses me, for a resolution voted in by only a small number of Members carries very little weight.
Zelf vind ik het vervelend, omdat een resolutie die aangenomen is door weinig afgevaardigden ook maar weinig gewicht heeft.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Madam President, we have all been deeply distressed by the illness of our colleague.
Mevrouw de Voorzitter, wij zijn allemaal erg geschrokken van het feit dat onze collega onwel is geworden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mr President, this is a truly distressing affair.
Mijnheer de Voorzitter, dit is werkelijk een zorgwekkende aangelegenheid.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

crucial: brisk, climacteric, fine, acute, incisive, fierce, pungent© dictionarist.com