fidelity ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. getrouwheid, trouw (aan/jegens)

Ví dụ câu

Fidelity in marriage and abstinence produce better results than the present secular European morality!
Huwelijkstrouw en onthouding geven betere resultaten dan de huidige seculiere Europese moraal!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In a proactive approach, marital fidelity and celibacy are essential elements to be stressed when giving information.
In een proactieve benadering zijn de huwelijkstrouw en onthouding onontbeerlijke componenten van voorlichting.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am convinced that marital fidelity is a much better means than all kinds of contraceptives.
Ik ben ervan overtuigd dat huwelijkstrouw een veel betere manier is dan allerlei voorbehoedsmiddelen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We have prescribed cost-fidelity as a principle of European transport policy in general.
We hebben het in rekening brengen van de werkelijke kosten tot overkoepelend beginsel van het Europees vervoersbeleid verklaard.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We must foster trust, patience, fidelity and love.
We moeten vertrouwen, geduld, trouw en liefde koesteren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. accuracy: closeness, exactness, faithfulness, precision
2. faithfulness: constancy, devotion, allegiance, ardour, fealty, piety, loyalty© dictionarist.com