flare ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. flits; uitbarsting; geleidelijke uitbreiding; warmtelampen (lampen die warmte uitstralen om raketten die gericht zijn op doelen door middel van infrarode straling af te leiden)
ww. branden; vlammen; uitbarsten

Ví dụ câu

Incidents flare up along the blue line blue from time to time but have been relatively minor so far.
Van tijd tot tijd doen zich langs de blauwe lijn - tot op heden relatief kleine - incidenten voor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The public is aware of these issues and the debates about safety flare up at regular intervals.
Het grote publiek reageert hier heel gevoelig op, en telkens wordt dan weer een debat over de veiligheid gevoerd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Intercommunal violence has flared up recently around the town of Poso.
Het geweld tussen beide gemeenschappen is onlangs opgelaaid rondom de stad Poso.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In the Middle East the frustrations will flare up higher than ever.
In het Midden-Oosten zullen de frustraties hoger oplaaien dan ooit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Whenever we talk about the consumer, emotions flare up.
Telkens wanneer men het over de consument heeft, laaien de emoties hoog op.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Efforts to resolve the 18-year-old conflict in Uganda have failed, and violence has flared up once again.
Alle inspanningen om een reeds 18 jaar durend conflict in Oeganda op te lossen zijn mislukt en het geweld is opnieuw opgelaaid.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Let us not allow the flares fired off by some of the demonstrators to show port workers in general in a bad light.
Laten we de vuurpijlen die enkele demonstranten hebben afgestoken niet gebruiken om alle havenarbeiders in een kwaad daglicht te stellen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
Er bestaat nog steeds een grote kans dat de spanningen tussen Ethiopië en Eritrea over betwiste gebieden op enig moment opnieuw oplaaien.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
But, from time to time, they have flared up and there has been a flare-up very recently.
Echter, van tijd tot tijd is er weer een plotseling stijging te zien en zeer recent is dat ook het geval geweest.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Madam President, indeed once again there has been a flare-up of the situation in East Timor, in relation to Indonesia.
Mevrouw de Voorzitter, er is inderdaad nogmaals een uitbarsting geweest van de situatie op Oost-Timor met betrekking tot Indonesië.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. shine: glare, flash, blaze, glow
2. pyrotechnic device: torch, beacondictionary extension
© dictionarist.com