harsh ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. hard, grof; pijnlijk (voor het gehoor); wreed

Ví dụ câu

This towel is harsh to the touch.
Deze handdoek voelt ruw aan.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Only the people cut off from the harsh reality of the grass roots could have any doubt about that.
Alleen mensen die niet met de harde realiteit ter plaatse zijn geconfronteerd kunnen daar nog aan twijfelen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Until now, the restrictions on the freedom of movement within the Union of non-Community workers have been very harsh.
Tot dusver is het vrije verkeer van uit derde landen afkomstige werknemers binnen de Europese Unie aan strenge beperkingen onderhevig.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This may sound harsh or even simplistic, but that is how it is.
Dat kan hard klinken allemaal, dat kan zelfs simpel klinken, voor mijn part, maar het is wel de waarheid.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The harsh and tragic figures are there for all to see.
De cijfers waarover wij beschikken zijn dramatisch en onmenselijk.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The harsh reality is that the billions which are paid to repay debts far exceed the development aid.
De bittere werkelijkheid is dat de miljarden die aan aflossing van schulden worden betaald de ontwikkelingsgelden verre overstijgt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Secondly, the population endures harsh conditions of poverty.
In de tweede plaats lijdt de bevolking nog steeds extreme armoede.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In these countries, there have often been harsh clashes between these peoples.
In die landen hebben bevolkingsgroepen vaak scherp tegenover elkaar gestaan.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Post-Nice is thus not a normal follow-up of Nice, but a harsh necessity to rectify what has gone wrong as soon as possible.
Post-Nice is dus geen normale opvolging van Nice, maar een bittere noodzaak om wat fout is gegaan te repareren, en wel zo snel mogelijk.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It offers opportunities for regions where natural conditions are harsh.
Ze biedt mogelijkheden in gebieden waar de natuurlijke omstandigheden moeilijk zijn.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. inharmonious: discordant, cacophonous, dissonant, caterwauling
2. severe: acrimonious, dry, austere, grating, hoarse, brusquedictionary extension
© dictionarist.com