inclines towards ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
neigt naar, heeft neiging naar

Ví dụ câu

Our position is more inclined towards giving greater competences to the Commission in this area.
Wij zijn namelijk meer geneigd de bevoegdheden van de Commissie op dit punt uit te breiden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In addition the House appears to be favourably inclined towards the idea.
Als ik de commissaris zo hoor, kan dat ook, en zo wordt er hier in dit Parlement ook over gedacht.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The Swedish Conservatives are positively inclined towards large parts of the report on social reality stocktaking.
De Zweedse conservatieven zijn positief over grote delen van het verslag over de balans van de sociale realiteit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Perhaps fewer children would be inclined towards violence, suffering physically or damaged psychologically.
Wellicht dat minder kinderen geneigd zullen zijn geweld te gebruiken, lichamelijk letsel zullen opdoen, of psychologische schade zullen oplopen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am positively inclined towards the report, but cannot accept the amendments whereby churches are deemed to be lobby groups.
Ik ben zeker een voorstander van het verslag, maar amendementen waarbij kerken worden geacht lobbygroepen te zijn, kan ik niet accepteren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I also presume that I am right in predicting that the Member States will be more inclined towards our approach.
Ik denk dat je ook geen profeet hoeft te zijn om te voorspellen dat de lidstaten eerder geneigd zullen zijn voor ons uitgangspunt te kiezen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com