operation ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. werking, handeling, bewerking, operatie, ingreep, uitwerking, verrichting, transactie : financiele transactie, geldigheid, exploitatie

Ví dụ câu

Doctors refused to perform a second operation.
Dokters weigerden om een tweede operatie uit te voeren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He had an operation on his left leg.
Hij is geopereerd aan het linkerbeen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
How long did it take you to recover from your operation?
Hoe lang kostte het je om van je operatie te herstellen?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
To take the cursor to the next line or to execute a command or operation, press the return key.
Om de cursor naar de volgende regel te laten gaan of om een opdracht of handeling uit te voeren, druk op de returntoets.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The operation of the previous round of programmes is also very instructive in telling us what guidelines should not be about.
De tenuitvoerlegging van de vorige reeks programma's heeft ons veel geleerd over hetgeen de richtsnoeren vooral niet moeten doen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I remain worried about the whole operation of the judicial process.
Ik blijf mij ook zorgen maken over de manier waarop de rechtspraak zal functioneren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
"The Commission's internal control" he said "is not forceful enough in preventing incorrect operation.
De interne controle van de Commissie is naar zijn oordeel niet sterk genoeg om onjuist handelen te verhinderen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, we cannot carry out tests on nuclear plants which are in operation; it is just not possible.
Wij kunnen echter niet met modellen werken in het geval van in bedrijf zijnde kerncentrales.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Possibilities for faster and more simple operation do exist.
Er bestaan mogelijkheden tot vereenvoudiging en stroomlijning.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
But hedging operations are already allowed in the existing Article 21(1) of Directive 611/85 on UCITS.
Maar hedgingtransacties zijn reeds toegestaan op grond van artikel 21(1) van richtlijn 85/611 inzake ICBE's.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com