past ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
[passen] v. fit with, befit, become, suit, conform, comport, appertain

past ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. verleden, voorbij, voorbijgegaan, geleden
adv. voorbij
zn. verleden, verleden tijd, gebeuren : het gebeuren,

Ví dụ câu

In the past few weeks I had learned a lot about this spunky young queen.
In de afgelopen weken had ik veel over deze dappere en jonge koningin geleerd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The Queen was reported to have been sick every morning for the past week!
Er werd gemeld dat de koningin elke ochtend ziek was geweest in de voorgaande weken!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In the past bullying was happening in the playgrounds at school.
In het verleden gebeurde pesten op de speeltuinen op school.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A man dressed as Superman flew past me!
Een man gekleed als superman vloog me voorbij!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Archeology reveals the secrets of the past.
Archeologie ontdekt de geheimen van het verleden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Don't worry about the past.
Maak je geen zorgen over het verleden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Each generation would have to rediscover for itself the truths of the past.
Iedere generatie moet voor zich de waarheden van het verleden opnieuw ontdekken.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He walked past the house.
Hij wandelde voorbij het huis.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In the past several years, the engine of world growth has been China.
In de afgelopen jaren was de motor van de wereldgroei China.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In times of crisis one should never idealise the past.
In tijden van crisis moet je nooit het verleden gaan idealiseren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!© dictionarist.com