petulant ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. gemelijk, knorrig, kribbig, prikkelbaar, humeurig, slechtgehumeurd, balorig, kregel

Ví dụ câu

Parliament should behave responsibly as a grown-up legislator, not as a petulant child.
Het Parlement zou zich als een verantwoordelijke, volwassen wetgever moeten opstellen, niet als een nukkig kind.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I believe the Irish response was the wrong response because it was too petulant.
Ik denk dat de Ierse reactie een verkeerde reactie was omdat er te veel irritatie in doorklonk.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I apologise to Commissioner Kinnock that Mr Sindal has been in a particularly petulant mood this evening.
Ik wil mij bij de heer Kinnock verontschuldigen voor de kregeligheid waarvan de heer Sindal vanavond blijk geeft.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com