potential ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. potentieel, mogelijk, eventueel, latent, mogelijkheid uitdrukkend
zn. potentieel, mogelijkheid

Ví dụ câu

Every man is a potential corpse.
Elke mens is een toekomstig lijk.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He has the potential to become world champion.
Hij heeft het potentieel om een wereldkampioen te worden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is a potential world champion.
Hij is een mogelijke wereldkampioen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Its potential influence cannot be overestimated.
Zijn potentiële invloed kan niet overschat worden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In the past, this Parliament has viewed the social economy as an important potential provider of employment.
In het verleden heeft dit Parlement de sociale economie steeds beschouwd als een belangrijke potentiële bron van werkgelegenheid.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is important to identify the skills and potential of our regions in the hi-tech sector.
Het is zaak in onze regio's de vaardigheden en het potentieel op het vlak van speerpunttechnologie in kaart te brengen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The first is the potential for renationalisation of competition policy.
Punt een is de mogelijkheid dat het concurrentiebeleid gerenationaliseerd wordt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I know that the Commission is set against this, but the potential exists.
Ik weet dat de Commissie hier tegen is, maar de mogelijkheid bestaat dat het gebeurt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This plan is designed to increase its energy potential by 2%.
Met dit project wil Turkije zijn energiepotentieel met 2% verhogen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Turkey is only looking to increase its energy potential by 2% with this unit.
Turkije verwacht met deze kerncentrale zijn energiepotentieel met slechts 2% te verhogen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. possibility: capacity, possibilities, ability, potentiality, hope, attitude
2. likely: able, possible, capable, dormant, latent, implied, inherent© dictionarist.com