racket ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
n. racket

racket ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. raket, lawaai, racket, herrie, kabaal, projectiel, drukte
ww. lawaai maken, herrie maken, kabaal maken, los : er op los leven

Ví dụ câu

Can I borrow your tennis racket today?
Kan ik uw tennisracket lenen vandaag?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I can assure you that these boats make a hell of a racket and produce an awful lot of exhaust, much more so than cars.
Ik kan u zeggen dat die boten ontzettend veel lawaai maken en ontzettend veel uitstoot geven, veel meer dan auto's.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This racket of cheap labour is growing at a very fast rate.
Deze onrust om zwartwerk groeit in een zeer snel tempo.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This sums up the racket in the rosé market.
Dat is in het kort de oneigenlijke situatie die op de rosémarkt van toepassing is.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Once again, we see the way in which the Brussels machinery has become a racket open to the big corporations.
Opnieuw zien we hoe de Brusselse machinerie een maffia is geworden waar grote ondernemingen kunnen binnendringen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The whole system is essentially a racket for those not eligible for legitimate immigration.
Het hele stelsel is eigenlijk niets anders dan een malafide achterdeur voor mensen die geen recht hebben te immigreren naar ons land.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I think that would lead to a terrible racket in many towns where there are a lot of buses.
Volgens mij zou dat tot een verschrikkelijk lawaai leiden in allerlei plaatsen waar veel bussen komen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The prevalence of protection rackets is an example.
Daar kent men bijvoorbeeld "bescherming' van bedrijven.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!dictionary extension
© dictionarist.com