register ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
n. register, table, roll, enrolment, enrollment

register ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. lijst; notitieblok; kombinatie; regulator; meter; stijl; (in computers) verzamelaar, een kleine tijdelijke opslagplaats in de hoofd processor
ww. zich (laten) inschrijven; inchecken (in hotel)

Ví dụ câu

"Well, " said the shopkeeper, motioning for Dima to follow her to the cash register. "That'll be 3, 000, 000.99, then."
"Nou, " zei de verkoopster, en wenkte Dima haar te volgen naar de kassa, "dat is dan 3.000.000, 99."
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He received a registered letter.
Hij kreeg een aangetekende brief.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'll soon register for a course in German.
Ik ga me weldra inschrijven voor een cursus Duits.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
What do I have to do now that I'm registered?
Wat moet ik doen, nu ik me aangemeld heb?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
When did they register the names of the members?
Wanneer registreerden ze de namen van de leden?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I think it would be a good idea if the Commission published a register specifying the amount of state aid per Member State.
Het zou goed zijn als de Commissie een register openbaar maakte met daarin de bedragen uitgesplitst per lidstaat.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You told us that RINA was an Italian classification register recognised by the Commission.
U heeft ons gezegd dat de RINA een door de Commissie erkend Italiaans classificatiebureau is.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Who is to pay for recycling the car I bought in France if I register it in Belgium?
Wie betaalt de recycling van het voertuig dat ik in Frankrijk heb gekocht maar in België heb laten inschrijven?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
My colleagues' register of interests is complete.
Het register van financiële belangen van mijn collega's kent geen hiaten.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Let me remind you that the Erika was registered in Valletta.
Ik herinner eraan dat de Erika in Valetta was geregistreerd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. kaartsysteem: lijst
2. index: inhoudsopgave
3. gastenboek
4. bevolkingsregister: doopregister, geboortenregisterdictionary extension
© dictionarist.com