reputable ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. achtenswaardig, fatsoenlijk

Ví dụ câu

There are reputable companies too.
Er zijn ook goede maatschappijen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I recently received on my desk the results of a reputable survey on consumer attitudes towards key animal welfare issues.
Onlangs ontving ik de resultaten van een achtenswaardig onderzoek naar de opvattingen van consumenten over kwesties op het gebied van dierenwelzijn.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Well, how then do reputable companies perform transparent audits on equal pay for equal work?
Maar hoe kunnen gerenommeerde bedrijven dan aan transparante cijfers komen over gelijk loon voor gelijk werk?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is a multilateral solution which enlists a reputable and widely trusted agency, the World Health Organisation.
Het biedt een multilaterale oplossing waarbij een gerenommeerde en alom vertrouwen genietende instelling betrokken is, de Wereldgezondheidsorganisatie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I could go into the scientific data at length – reputable scientists are involved – but I shall refrain from doing so.
Ik zou uitvoerig op de wetenschappelijke gegevens kunnen ingaan - bij het onderzoek zijn befaamde wetenschappers betrokken - maar daarvan zal ik nu afzien.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Reputable travel companies will in future shy away from doing business with partners who cannot guarantee complete safety.
Erkende touroperators zullen er in de toekomst voor waken opdrachten te verstrekken aan partners die geen volledige veiligheid kunnen garanderen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Even in the case of reputable airlines, delays are constantly being experienced supposedly for technical reasons.
Zelfs in het geval van luchtvaartmaatschappijen met een goede naam hebben we voortdurend te maken met vertragingen, zogenaamd om technische redenen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This would benefit both consumers and reputable businesses alike.
Hiervan zouden zowel de consumenten als de fatsoenlijke bedrijven in gelijke mate profiteren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Why should reputable businesses suffer at the hands of unfair competitors who profit when consumers are not compensated?
Waarom moeten bedrijven met een goede reputatie schade lijden door toedoen van oneerlijke concurrenten die profiteren als consumenten geen vergoeding krijgen?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, we cannot allow major and reputable companies which put safety first to collapse.
Maar het moet niet zo zijn dat ook grote en gerenommeerde maatschappijen die de veiligheid vooropzetten, zouden omvallen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. celebrated: distinguished, famous, illustrious, notable, prominent, renowned
2. having a good reputation: respectable, honest, honourable, above-board, estimable, esteemed, decent


© dictionarist.com