rise to the occasion ở Tiếng Hà Lan

zich uitheffen boven

Ví dụ câu

Therefore, Mr President, your personal effort and that of the members of your government will have to rise to the occasion.
Daarom zal de inzet van uzelf, mijnheer de Voorzitter, en die van de leden van uw regering, op de omstandigheden moeten zijn berekend.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We cannot exclude the possibility that Hamas will rise to the occasion. I would not bet my last dime on it though.
We mogen de mogelijkheid dat Hamas zich van zijn beste kant laat zien niet uitsluiten, maar ik zou mijn laatste geld er niet onder verwedden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
These are unprecedented times, which require all of us - Commission, Council and Parliament - to rise to the occasion.
Dit zijn tijden zonder weerga, die van ons allen - de Commissie, de Raad en het Parlement - vereisen dat wij de handschoen opnemen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Now is the time for the European Union to rise to the occasion and make the voice of reason be heard.
Dit is voor de Europese Unie het moment om te laten zien dat zij meetelt en om de redelijkheid te laten prevaleren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That difference in treatment shows that the Council has not risen to the occasion.
Hieruit blijkt dat de Raad zich niet voldoende richt op de kernproblemen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I think that the European Parliament, and particularly its Committee on Regional Policy, has risen to the occasion.
Ik denk dat het Europees Parlement, en de Commissie regionaal beleid in het bijzonder, steeds de vinger aan de pols heeft gehouden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The Basque people and the Basque institutions have risen to the occasion.
De Baskische burgers en de Baskische instellingen hebben zich geenszins de wet laten voorschrijven.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com