someone ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
vnw. iemand

Ví dụ câu

At first she though someone had hacked her Facebook and Twitter accounts for a laugh, but then the messages were coming every few hours.
In eerste instantie dacht ze dat iemand haar Facebook en Twitter accounts gehackt had voor de grap, maar toen kwamen de berichten om de paar uur.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It includes harassment, ignoring people, physically hurting someone, or constantly speaking in a negative way to someone else.
Het omvat intimidatie, het negeren van mensen, fysiek kwetsen van iemand, of constant spreken in een negatieve manier over iemand anders.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The following day I heard someone ringing my doorbell, I thought it was my neighbour or the postman, but who did I find instead? Marco!
De volgende dag hoorde ik de deurbel en dacht dat het mijn buren of de postbezorger was, maar wie vond ik in plaats daarvan voor de deur? Marco!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You should also be very polite; for example, when eating with someone, always fill the other person’s glass first, and wait for that person…. to fill yours!
Je moet ook heel beleefd zijn; bijvoorbeeld bij het eten met iemand, vul altijd eerst het glas van de andere persoon en wacht voor die persoon... om de jouwe te vullen!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ah, someone made me a sandwich. Very nice.
Ah, iemand maakte een sandwich voor mij. Mooi zo.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Are you looking for someone?
Zoekt u iemand?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Can someone respond to my question?
Kan iemand mijn vraag beantwoorden?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Did someone hear something?
Heeft iemand iets gehoord?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Does someone know how to earn money in time of crisis?
Weet iemand hoe geld te winnen in crisistijd?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Don't challenge someone who has nothing to lose.
Daag nooit iemand uit die niets te verliezen heeft.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

in some unspecified way or manner; or by some unspecified means: someway, someways, in some manner, in some way
for some unspecified reason;dictionary extension
© dictionarist.com