specialty ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. specialiteit

Ví dụ câu

I met lots of people from all over the world, ate lots of sausages, sauerkraut, pretzels, and other German specialities...
Ik ontmoette mensen van over de hele wereld, ik at veel worsten, sauerkraut, pretzels en andere Duitse specialiteiten.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That's his specialty.
Dat is zijn specialiteit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The second principle is that of mission speciality.
Het tweede principe betreft de speciale aard van de missies.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They use their special skills to produce local specialities and make an important contribution to Europe's delicatessens.
Op ambachtelijke wijze vervaardigen zij lokale specialiteiten en daarmee leveren zij een bijdrage aan de delicatessenwinkel die Europa heet.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Within this market there are specialities, which represent the opportunities offered by diversity in Europe.
Op die markt bestaan speciale producten, die de mogelijkheden belichamen van de grote verscheidenheid die Europa biedt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This morning we have invoked our ancient culture, our specialities and our territorial diversity.
Vanmorgen hebben wij ons beroepen op een duizendjarige cultuur, op onze specialiteiten en onze territoriale verscheidenheid.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It looks as if the European Parliament is, more and more, making a speciality of voting on texts of that kind.
Het begint erop te lijken dat het Europees Parlement gespecialiseerd is in het stemmen van dergelijke teksten.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I would say that Europe’s most obvious speciality is the leather industry.
Ik zou zeggen dat de meest uitgesproken Europese specialisatie de lederindustrie is.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Let me turn now to the other proposal, which concerns traditional specialities guaranteed.
Dan kom ik nu bij het andere voorstel, dat gaat over gegarandeerde traditionele specialiteiten.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
   Mr President, I welcome these reports because protecting regional specialities is right and necessary.
   Mijnheer de Voorzitter, ik ben blij met deze verslagen omdat het goed en noodzakelijk is regionale specialiteiten te beschermen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. featured item: feature
2. field of study: field, concentration, forte, genius© dictionarist.com