spirit ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
n. vivacity, verve, energy

spirit ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. geest; fut; spook; bedoeling; dapperheid, moed; alcohol
ww. opwekken, inspireren

Ví dụ câu

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Our team was in high spirits because of the victory.
Ons team was in opperbeste stemming door de overwinning.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She came home in low spirits.
Ze kwam teleurgesteld terug.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The manager dismisses someone almost once a month now, and I don't know how we can flip burgers any faster or better or with more team spirit or whatever it is that he wants.
De manager onslaat nu bijna elke maand iemand en ik weet niet hoe we burgers nog sneller of beter kunnen omdraaien, of met meer teamgeest of wat hij dan ook wil.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The miner asked the lamp spirit for a happy life.
De mijnwerker vroeg de geest uit de lamp om een gelukkig leven.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The spirit is willing, but the flesh is weak.
De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They may be poor, but rich in spirit.
Ze mogen dan arm zijn, maar zijn rijk van geest.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Those children are in exuberant spirits.
Deze kinderen zijn in een geweldig humeur.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Though he is old, he has a youthful spirit.
Hij is wel oud, maar zijn geest is jong.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom thinks that his computer is possessed by an evil spirit.
Tom denkt dat zijn computer bezeten is door een boze geest.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

fut: pep, pit© dictionarist.com