spirit of wine ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. wijngeest

Ví dụ câu

O, thou invisible spirit of wine... ...if thou hast no name to be known by, let us call thee devil.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com