spiritual ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. (negro)spiritual; geestelijke godsdienstige aangelegenheden
bn. geestelijk; religieus; heilig

Ví dụ câu

A very spiritual place.
Een zeer spirituele plaats.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I once knew a guy who claimed to feel a spiritual bond with stoats. Weirdo.
Ik kende ooit een kerel die beweerde dat hij een spirituele band had met hermelijnen. De mafketel.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is an extremely moving account, not just of his responsibilities in and towards Tibet but also of his spiritual views as well.
Het is een buitengewoon aangrijpend relaas van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van Tibet en zijn spirituele inzichten.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We must emphasise Europe' s spiritual history.
Er moet meer aandacht komen voor de spirituele geschiedenis van Europa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Spiritual values have been disseminated from Europe throughout the globe.
Geestelijke waarden zijn vanuit Europa over de hele wereld verspreid.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The entry of each new country will enrich the common house by its spiritual, cultural and historical heritage.
Met de toetreding van elk nieuw land zal het gemeenschappelijke huis worden verrijkt door het geestelijke, culturele en historische erfgoed van dat land.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If politicians and a country's spiritual leaders work together on this issue, a great deal can be achieved.
Als de politiek en ook de geestelijke leiders van een land meewerken, kan er veel bereikt worden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
How can it put religion and fundamentalism, the exercise of spiritual and temporal power, on the same footing?
Hoe kunnen religie en fundamentalisme, het geestelijke en het wereldlijke over één kam geschoren worden?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Without financial support there can be neither a foundation nor spiritual exercises, however modest they may be.
Zonder economische inspanningen kan er eenvoudigweg geen sprake zijn van een stichting en ook niet van denkoefeningen zonder meer, hoe bescheiden ook.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Reference to Christian roots would be the acknowledgement of the spiritual source of our freedom and pluralism today.
Een verwijzing naar de christelijke wortels zou een erkenning zijn van de spirituele bron van onze vrijheid en ons pluralisme vandaag.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

ethereal: airy, holy, religious© dictionarist.com