thrust ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
zn. stoot, duw; steek; drijfkracht (van vliegtuig)
ww. duw, geduwd

Ví dụ câu

Or their Socialist back-up troops who, in this House, have the cheek to thrust their values down our throats?
Of zijn dat hun socialistische handlangers die het lef hebben ons hier in het Parlement hun waarden op te dringen?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I therefore support the overall thrust of Amendment No 105, which is in line with the Commission' s original proposal.
Ik steun daarom de algemene tendens van amendement 105, omdat het overeenkomt met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The main thrust of our work in both Assemblies was poverty eradication.
Bestrijding van de armoede was de rode draad van onze debatten op beide bijeenkomsten.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is the thrust of our amendment.
Dat is wat we met dit amendement willen bereiken.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
But as this point was accepted nonetheless, we voted in favour of the report on account of its fundamentally positive thrust.
Aangezien deze paragraaf echter toch is aangenomen, hebben wij voor dit verslag gestemd omdat het in wezen een positieve strekking heeft.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Firstly, there has been no decisive political thrust when we really needed it.
Ten eerste is er geen slagvaardige politieke impuls geweest op het moment dat dit absoluut nodig was.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is also the thrust of the amendment tabled by my Group.
Daartoe strekt ook het amendement van onze fractie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The main thrust of our aim therefore must be better education leading to better health care.
Wij moeten ons derhalve in de eerste plaats richten op verbetering van het onderwijs, waardoor ook de gezondheidszorg zal verbeteren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We support the main thrust of this report.
Wij staan achter de hoofdlijnen in dit verslag.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
- While not able to endorse every dot and comma of this report, I support its broad thrust.
Hoewel ik niet elke punt en komma van dit verslag onderschrijf, steun ik het wel in grote lijnen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. jab: stick, stab, pierce, puncture, penetrate, shove
2. drive: ram, shove, plunge, lunge, jab, dig, propulsiondictionary extension
© dictionarist.com