unsound ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. ongezond

Ví dụ câu

It is unsound, because, currently, national regulation means every man for himself.
Dit is geen goede optie, want regulering op nationaal niveau is op dit moment hetzelfde als "ieder voor zich".
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In those areas, attempts are made to use unsound ships and underpaid crew.
Daar wordt geprobeerd om te varen met wrakke schepen en onderbetaalde bemanningen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
When a president is elected with 97% of the votes, the elections are unsound.
Als de president met 97 procent van de stemmen wordt herkozen dan deugen de verkiezingen niet.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That is still all very unsound, ladies and gentlemen.
Beste collega's, dit is toch wel verre van volmaakt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The draft Constitution's arrangements for the Commission are unsound.
De manier waarop in het ontwerpverdrag de Commissie is samengesteld, is verkeerd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
To us, that premise seems ideologically motivated and unsound.
Dat uitgangspunt is tendentieus en volkomen onterecht.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Privatisation might result in an unsound staffing policy, which will damage confidence in the post office.
Privatisering zou kunnen leiden tot een ondeugdelijk personeelsbeleid, wat het vertrouwen in het postkantoor zal beschadigen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is evidenced by speculation and unsound investments.
Speculatie en risicovolle investeringen zijn hiervan het bewijs.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
His first mistake was to force President Saakashvili to sign an unsound agreement with Russia.
Zijn eerste fout was dat hij president Saakasjvili dwong een ondeugdelijke overeenkomst met Rusland te ondertekenen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The agreement was unsound because it did not provide Georgia with an essential guarantee, namely territorial integrity.
De overeenkomst was ondeugdelijk omdat Georgië daarin geen essentiële garantie kreeg, namelijk die van territoriale integriteit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com