untenable ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. kan niet beschermd worden; onvast

Ví dụ câu

Other practices, such as polygamy or the inheriting of widows, have become untenable in an AIDS era.
Andere praktijken zoals polygamie of de overerving van weduwen zijn in een aidstijdperk onhoudbaar geworden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That is not easy, but the present system is untenable.
Niet gemakkelijk, maar het huidig systeem is niet houdbaar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Yesterday, we saw the arrest of 95 members of the NLD and the situation in Burma has become untenable.
Gisteren zijn 95 leden van de NLD gearresteerd. De toestand in Birma is gewoonweg onhoudbaar geworden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The situation is in untenable conflict with EU principles of the rule of law.
Die situatie is op onhoudbare wijze in strijd met het rechtsstaatbeginsel van de Europese Unie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
- (SV) The present increase in haulage in Europe is untenable in the long term.
De huidige ontwikkeling van het vervoer in Europa is op lange termijn onhoudbaar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In trying to defend an untenable position the Commission has shamelessly sought to gag its own scientific advisers.
In haar poging een onhoudbare positie te verdedigen heeft de Commissie haar eigen wetenschappelijk adviseurs de mond willen snoeren.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The excuse that the European Union should not extend its acreage of oilseed crops due to WTO agreements is untenable.
Het excuus dat de Europese Unie haar areaal oliehoudende gewassen niet mag uitbreiden vanwege WTO-afspraken is onhoudbaar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Pensions will thus become unsafe, untenable and unaffordable.
Zo worden pensioenen onveilig, onhoudbaar en onbetaalbaar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The current inequities that I have described are untenable and certainly indefensible.
De thans bestaande ongelijkheid die ik zojuist heb beschreven is zowel onhoudbaar als onverdedigbaar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Three years of drought have made the supply situation untenable.
Drie jaar van droogte heeft voor een groot voedseltekort gezorgd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

false: fallacious, wrong, faulty, invalid, unfounded, unsound, senseless


© dictionarist.com