untimely ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
bn. voortijdig, niet op tijd

Ví dụ câu

The Union considers it untimely to reach a stability and association agreement with this country.
De Unie acht de tijd nog niet rijp voor een stabiliteits- en associatie-akkoord met dit land.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The history of this report, in the first place, shows that this initiative is untimely.
De wijze waarop het verslag tot stand kwam, toont al aan dat het geen gelukkig initiatief is.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
   – Mr President, I should like to return to what our fellow Member said regarding Mr Prodi’s untimely remarks of a few days ago.
   – Mijnheer de Voorzitter, ik wil inhaken op de interventie van onze collega over de ongepaste verklaringen van de heer Prodi van een paar dagen geleden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The price is also paid in as many as 300 000 untimely deaths every year.
Wij betalen hiervoor ook een prijs in de vorm van maar liefst 300 000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
When colleagues say that this debate might be untimely, they are right because it is very late.
Collega's hebben gelijk als ze zeggen dat dit debat op het verkeerde moment komt; het komt zeer laat.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That is why this is a bad and untimely reform.
Daarom is dit een slechte hervorming die niet gelegen komt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This was a problem that we overcame with our US allies, who believed that the visit to Moscow was untimely.
Dit was een probleem waar we samen met onze Amerikaanse bondgenoten, die het niet opportuun vonden om naar Moskou af te reizen, uit zijn gekomen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
On behalf of my group, I too would like to express our condolences following the untimely death of the President of Nigeria.
Namens mijn fractie wil ook ik graag mijn deelneming betuigen vanwege het vroegtijdige heengaan van de president van Nigeria.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Our colleague, Mr Berthu, has rightly tabled an appeal with the Court of Justice against this untimely change.
Onze collega, de heer Berthu, heeft terecht beroep aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen tegen deze ongepaste naamswijziging.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

improper: inappropriate, unsuitable, unfit, unapt, irrelevant, inapplicable, unsuiteddictionary extension
© dictionarist.com