with difficulty ở Tiếng Hà Lan

cách phát âm
met moeite

Ví dụ câu

It is a report which came about with difficulty and may well be too late.
Beste collega's, het is een moeilijk tot stand gekomen verslag dat wellicht te laat komt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is true that we grant macrofinancial aid to certain third countries with difficulties.
Het is waar dat wij derde landen met problemen macrofinanciële ondersteuning bieden.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
There are countries in Latin America which, albeit with difficulty, are overcoming these problems.
Sommige Latijns-Amerikaanse landen slagen erin om al deze problemen te omzeilen, al zij het met moeite.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Of course, in the crisis, a common definition of terrorism was produced, although with difficulty.
En inderdaad: in de noodsituatie die ontstond is een gemeenschappelijke definitie van terrorisme vastgesteld, zij het moeizaam.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The Commission learns with difficulty.
De Commissie leert moeilijk.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
For example, the process of joining Schengen was slow and fraught with difficulties.
Ook de toetreding tot Schengen verliep stapsgewijs en bepaald niet probleemloos.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In this field, too, we have made some progress in the past - albeit with difficulty.
Ook op dit terrein hebben wij in het verleden enige, zij het dan vrij moeizame vooruitgang geboekt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That being said, it was only with difficulty that we got it through the Committee on Development.
Toch hebben we het verslag er maar nipt door gekregen in de Commissie ontwikkelingssamenwerking.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The compromise that was reached with difficulty during conciliation did not entirely achieve that aim, but it almost did.
In het in de bemiddeling moeizaam tot stand gekomen compromis is dit doel niet volledig bereikt, maar wel bijna.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I must tell you that the road to Bali and the road after Bali will be complicated and fraught with difficulty.
Ik moet u zeggen dat de weg naar Bali en na Bali moeilijk zal zijn en bezaaid zal zijn met hindernissen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

severely: gallingly, harshly, hard


dictionary extension
© dictionarist.com