cuttings ở Tiếng Hindi

cách phát âm
n. छाँट

Ví dụ câu

After you're done cutting up the vegetables, put them there. Don't know when I'll be back to cook them.
सब्ज़ियाँ काटने के बाद वहाँ रख दो। पता नहीं इन्हें कब आ कर पकाऊँगी।
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com