spiritual ignorance ở Tiếng Hindi

n. सुषुप्ति

Ví dụ câu

Spiritual ignorance and atheistic dogmatism do their best to stop the enhancement of Slavonic peoples' spiritualized science.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com