period cramps ở Tiếng Hy Lạp

cách phát âm
ουσ. κράμπες περιόδου

Ví dụ câu

Everytime I had period cramps, In Hee did this for me.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com