spiritual affinity ở Tiếng Hy Lạp

cách phát âm
ουσ. πνευματική συγγένεια


© dictionarist.com