spiritualization ở Tiếng Hy Lạp

cách phát âm
ουσ. πνευματοποίηση

Từ đồng nghĩa

the act of making something spiritual; infusing it with spiritual content: spiritualisation, change of state


© dictionarist.com